En arbeidsdag på havet

Norge er en nasjon som har sterke tradisjoner for fiske og havet. Fiskerinæringen har lenge vært en av de aller største inntektskildene, vedsiden av oljen. Grunnen til at fisket har vært så lønnsomt er selvsagt at vi er unikt plassert i forhold til havstrømninger og næringsforhold. Golfstrømmen følger, grovt sett, kysten og fører med seg næringsrikt materialet som gir gode vekstforhold for fisken.

Så det er mange som har hatt sin arbeidsplass på havet. Dessverre så er det ikke lenger så interessant. Mange har glemt hvor mye fiskerinæringen betyr for Norge, for distriktene og ikke minst for de små samfunnene rundt langs kysten.  Så vi må snu denne utviklingen og få flere til å fatte interesse for å ha sin arbeidsdag ute på havet.

En yrke under press

En yrke under press

Det er ikke enkelt å være en fisker. Man må belage seg på lange dager ute i en båt, alene eller sammen med et par kollegaer. Været er skiftene, fra speilblank sjø til bølger på flere meter. Uansett forhold så må man ut og fylle kvoten for å få penger i banken. Så yrket er ikke ufarlig. Det er ikke uvanlig at båter går ned, men heldigvis har mange nye teknikker og annet gjort båtene tryggere.

Alt dette, kombinert med at yrket er fysisk tungt og at prisen på fisken varierer, har gjort at yrket sliter med rekrutteringen. Det er færre og færre unge som velger dette yrket, noe som har tvunget frem en endring i måten man jobber på. Det blir mer og mer vanlig med større båter og større utstyr. Ulempen er at de store båtene og de store foredlingssentrene som nå dominerer bransjen sliter på miljøet og på fiskestammen. Det blir også enda vanskeligere å få til en god rekruttering.  Fiskekvotene er kjøpt opp av et selskap så de kan dekke et større området. Dette betyr at selv om en ny fisker ønsker å etablere seg så kan det være vanskelig å få kjøpt en kvote. Uten kvote så kan man ikke fiske kommersielt.

Bli med en fisker ut på havet

Bli med en fisker ut på havet

De mindre fiskebåtene som fremdeles driver aktivt har ofte problemer med å få endene til å møtes. Dette er spesielt utenfor sesongen. Derfor har de begynt å tilby turer ut på havet for turister. Det er også noen som tilbyr folk å være besetning om bord som en del av en opplevelsespakke.

Å dra ut med slike fiskebåter er helt klart spennende og lærerikt. Akkurat hva man får oppleve vil variere. Noen tilbyr en full opplevelse hvor man får muligheten til å fiske med stang mens andre åpner for å bruke alle fiskeredskapene. Det siste passer for personer som har mye erfaring med å være i båt.

Fremtiden til fiskerne

Det er vanskelig å se for seg hvordan fremtiden til de norske fiskerne ser ut. Forbrukerne vil ha rimeligere produkter, mens utgiftene øker. Andre utfordringer som venter inkluderer mangel på fiskekvoter og mangel på tilgjengelige  ressurser som kvalifisert personell og gode fiskebåter.

Samtidig er det fremdeles et stort behov for fisk. De større båtene vil klare seg bra, men dessverre så er mange av dem utenlandske. Behovet for norsk fisk vil i større grad enn før bli fylt av utenlandske båter. Dermed mister man også samfunn som er bygget opp rundt fisket og rundt de tradisjonene som fisket har hatt.

Hva kan gjøres

Hva kan gjøres?

Det er vanskelig å si hvordan man skal inspirere flere til å legge sin arbeidsdag til havet. Kanskje er modernisering det som skal til for å sikre en bærekraftig utvikling på alle kanter.

Det som er sikkert er at arbeidstakerne i dag stiller høyere krav til arbeidsplassen, selv på en fiskebåt. Dette er ikke urimelige krav. Etter endt arbeidsdag så slenger jeg føttene i sofaen, finner frem nettbrettet og logger meg inn på forgeofempires eller pokerstarscasino og bare kobler helt ut. Denne avslappingen er helt nødvendig for meg og jeg tror mange andre føler det samme. Å ”sitte fast” ute på en fiskebåt langt fra land og ikke kunne komme seg på nett og få denne avslappingen hadde ikke fungert.

Nå drar jo mange fisker inn hver kveld, men det er ikke alltid man kan det.  I tillegg så innebærer fisking mye dødtid og venting på napp. Da trenger man virkelig noe å finne på.

Jeg mener at yrket må moderniseres så alle båter har det komfortnivået som folk forventer i dag. Dette inkluderer å ha oppkobling til nett, et behagelig interiør så man kan slappe av og annet. Slikt høres banalt ut, men tidene forandrer seg og derfor må også båter og yrket tilpasse seg. Videre så må myndighetene bruke sin fordelingsmakt så kvotene blir fordelt ut til flere båter istedenfor at det er bare en båt eller et selskaps som har samlet flere kvoter. Å sørge for at kvotene er bedre tilpasset til mindre båter vil oppmuntre til at flere fiskere med små båter blir konkurransedyktige.