Sjøforsvaret i Norge

Marinen eller sjøforsvaret er de som har som oppgave å forsvare vår kyst og vår grense ute på havet. De består av flere forskjellige avdelinger, som hver av dem har sin oppgave som de skal utføre på beste måte for å passe på at alt er som det skal der ute. Skipene de har i de forskjellige avdelingene er tilpasset for det behovet de trenger i jobben med dette. Disse to enhetene er da igjen plassert rundt på forskjellige strategiske plasser i vårt langstrakte land.

Sjøforsvaret i Norge

Kystvakten

En av avdelingene er kystvakten, de ble etterfølgeren av Fiskerioppsyns tjenesten som det het før. Det ble gjort store endringer i havområdene våre da vi utvidet grensen vår til 200 nautiske mil. Omstillingen gjorde til at det ble opprettet tre avdelinger som da var indre kystvakt, ytre kystvakt og KV luft.Ut til 12 nautiske mil er det indre kystvakt som har ansvaret for, ytre kystvakt har da området helt ut til 200 nautiske mil grensen samt fiskevern sonen ved Svalbard, Jan Mayens fiskerisone og områdene som inngår i det internasjonale farvannene som ligger under NEAFC.

Indre kystvakt

Indre kystvakt

Av skip så har indre kystvakt fem båter av typen Norne klassen, det er bestilt totalt syv slike skip hvor de har fått fem av dem som er i operativ tjeneste. Dette er båter på nesten 50 meters lengde og med en bredde på omtrent ti meter. De er utstyrt med diesel elektriske motorer og har en omtrentlig fart på 14 knop. Disse skipene har kun blitt utstyrt med mitraljøser, det er nok ikke særlig behov for mere avanserte våpen for denne avdelingen. Kan jo være avskrekkende nok for mange det. Disse skipene er også utstyrt med lettbåter som de bruker til kontroll av andre skip med. Det er Sjøbjørn, Springer og HPB lettbåter som alle gjør rundt 30 til 40 knop. Selv om det er lugarer til rundt 20 mennesker om bord er det som regel bare åtte offiserer og seks stykker av mannskapet om bord. Indre kystvakt disponerer også to skip av Reineklassen, dette er samme type båt som Norne klassen men de har blitt modifisert og oppdatert med masse ny teknologi.

Ytre kystvakt

Det er tre forskjellige båttyper innen den ytre kystvakten, Barents hav klassen, Nordkapp klassen og isbryter. Oppgavene de har er og passe på miljøet, toll, fiskeri, bistand når det er nødvendig og suverenitets hevdelse.Disse skipene er utstyrt med helikopter dekk for å gjøre jobben enklere, det er jo ikke tvil om at fart og oversikt er mye bedre i fra luften. Skipene er på noe over 100 meter lange og omtrent 15 meter brede. Her har man satt inn fire dieselmotorer som gir omtrent 14400 hk som gir skipene en fart på omtrent 22 knop.Selv om også disse skipene ikke er beregnet for strid har de mitraljøse, kanon, synkeminer og Mistral antiluft klare om situasjonen er påkrevd. Det vil nok si at under en væpnet konflikt har de ikke mye og stille opp med, men det holder jo lenge til overvåkning og eventuell arrestering av skip som befinner seg ulovlig i våre havområder.